top of page

          Ney, kimsenin tekelinde olan bir saz değildir. Kime göre, ne şekilde çalınacağı kesinleşmiş bir enstrüman da değildir... Tabi ki ; kötü icrayla çalınmamalı , belirli bir  seviyeye ulaşılmalıdır.

 

         Ney, asil bir sazdır , ruhla bütünleştiğinde insanı farklı alemlere götürür. Öncelikle klasik olarak icra edilmelidir. Çünkü ney  Klasik Türk Müziğinin temel sazı , temel akordudur.

 

         Lâkin klasikte de olsa farklı tavır ve üsluplar ortaya çıkmış ve ney, kimine göre:" ney tavrı böyledir, kimine göre:" ney tavrı şöyledir" sözlerine maruz kalmış ve ney ile ilgili çeşitli polemikler ortaya çıkmıştır.

 

         Ney, tasavvufi bir çalgı olmasının yanı sıra her müzik tarzına uyum sağlamasından dolayı klâsikten de farklı üslup ve renklerde ortaya çıkmıştır. Ama hangi müzik tarzı icra edilecekse o müzik tarzına uygun çalınmak zorundadır. Müzik ayrımı yapılmaksızın farklı yorumlara açıktır. Kimse dememelidir ki; öyle çalınmaz veya böyle çalınır...

 

         Bunun yanında ney, bu coğrafyanın bir sazıdır ve bu coğrafyadaki farklı milletlerin, farklı kültürlerin birikimini de yansıtmaktadır. Dolayısıyla diğer milletlerin ney üzerindeki yorumları da göz ardı edilmemelidir.

 

        Artık günümüz müziğinde kalıplaşmış fikirleri aştığımızı düşünüyor  ve herkes kendinden çalar diyorum…

 

                                                                                                                                                                                                                         Fatih Yıldız

 

 

bottom of page