top of page

 

                             
                                   
          PARAZVANE NEDİR

    

                 Ney’lerin alt ve üst kısımlarına takılan yüzük şeklindeki halka materyale   parazvâne denir. 

   

              Ney'in üst kısmına takılacak olan parazvâne'nin amacı ney'in ses kutusuna

( başparenin girmiş olduğu ilk boğum) başpare takılırken, başparenin ney kamışını çatlatmaması için korumasıdır.  

   

              Alt kısmına takılacak olan parazvanenin amacı da paralel doğrultudadır. Ney'in en alt ucunun çatlamasını önlemek ve de üst parazvâne'ye görüntü açısından eş olma durumundan dolayı da alt uca parazvane takılma durumu ortaya çıkmaktadır.

 

              Parazvaneler kamışa sıkı sıkıya takılmalıdır ki gevşek olma durumunda başpare'nin takıldığı anda başparenin kamışı çatlatması durumu ortaya çıkmasın.

   

              Parazvanelerin kalınlığı 0.4mm - genişiği ise 15mm'yi geçmemesi gerekmektedir. Ses titreşiminin engellenmemesi açısından bu ölçülere dikkat edilmesi gerekmektedir.

 

  

              Parazvâne'ler genelde Gümüş, Prinç , Altın veya Bafon (Alpaka) gibi ince metal levhalardan yapılır. Maddiyat durumuna göre Altın'dan da parazvane yapılabilir. En sık kullanılan parazvane oksitlenmesi'nin azlığından dolayı alpaka'dır. Prinç ise bir müddet sonra kararmasından ötürü alpakaya göre daha az tercih edilmektedir. 

    

              Parazvaneler gümüşle kaynatılmalıdır. Ateş ile ya da tüpe takılan şalome ile kaynatılır. Sonrasında temizliği ve parlaklığı elde etmek amacıyla keçe ile zımparalanır ve parlatılır.

    

             Arap ülkeleri ve İran'da parazvanesiz kamıştan ibaret neyler'e sıklıkla rastlanır. Ancak bu kamışların da yine alt ve üst boğumlarına metal ip ya da bant sarılmaktadır.         

         Gümüş Parazvane

Prinç Parazvane

bottom of page